โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

User login

รับข่าวสารผ่าน Facebook

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 89,482
  • Unique Visitor: 9,366

ลิงค์หน่วยงาน สพป.

ลิงค์หน่วยงาน สพม.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผลการแข่งขันทุกกลุ่มสาระในงาน
"ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 63"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2556

       โรงเรียนทุ่งมหาเมฆมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมกำฬม สทม. สามัคคีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรชาติ

ชมภาพกิจกรรม

การอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน
โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ณ ห้องประชุมสมาคม
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆชมภาพกิจกรรม

     ด้วยโรงเรียนทุ่งมหาเมฆได้กำหนดงานทอดผ้าป่าการศึกษา และเวียนเทียนวันมาฆบูชาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สนามโดมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ


ชมภาพกิจกรรม


ชมภาพกิจกรรม